Ymchwil a datblygiad cyfranogol agronomeg arfer gorau ar gyfer cywarch a llîn yng ngorllewin Cymru.

Participatory research and development of best practice agronomy for hemp and flax in West Wales.

Cymraeg | English

 

WDA logo, and European Union Objective 1 - Welsh Assembly Government logo

Cyllidir y project yn rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd, Adran Amaethyddiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru.

This project is part-financed by the European Union, the National Assembly for Wales Agriculture Department and the Welsh Development Agency.


top